Vi gör inte som alla andra, vi gör det rätt!

 

Välkommen till Rexagon!

Rexagon är er lokala samarbetspartner i Skåne med ett brett utbud av tjänster och många års erfarenhet inom städ- och fastighetsservice.

Vi utför alla tjänster med i huvudsak egna medarbetare, till uppdrag som kräver särskild specialistkompetens har vi duktiga och pålitliga samarbetspartners.

Vi har vi en omfattande kundbas som använder oss för städ-  och fastighetstjänster, FM, konferensarrangemang och mycket annat.

Läs mer här »

Golv
Fasad
Mattor
Klotter
Hygien
Fönster
Städning
Utemiljö
Konferens
Vaktmästeri


Läs mer här »