Om oss

Om oss

Allt inom städ och fastighetsservice

 

Rexagon är er lokala samarbetspartner i Skåne med ett brett utbud av tjänster och många års erfarenhet inom städ- och fastighetsservice.

Vi utför alla tjänster med i huvudsak egna medarbetare, till uppdrag som kräver särskild specialistkompetens har vi duktiga och pålitliga samarbetspartners.

Vi har vi en omfattande kundbas som använder oss för städ- fastighetstjänster, FM och mycket annat.

Detta är Rexagon

Glädje - ärlighet - relation - samarbete - ödmjukhet

 

Glädje - står för arbetsglädje, våra medarbetare ska känna stolthet över att arbeta
på Rexagon, känna glädje att gå ut och träffa våra kunder.
Det ska vara kul att arbeta på Rexagon.


Ärlighet och uppriktighet är att hålla vad vi lovar och uppfylla våra löften till kunder och medarbetare. Det står också för ett nej till att använda oärliga metoder i vår verksamhet.

Relation – betyder för oss närhet och öppenhet mellan oss och våra kunder, mellan oss och våra medarbetare. Vårt mål är att skapa kundrelationer som ger ett långt och varaktigt samarbete med våra kunder.


Samarbete – innebär teamwork, vänskap och lojalitet, att våga delegera ansvar.
Att ställa upp för varandra, att samarbeta med både kunder och medarbetare på bästa möjliga sätt.


Ödmjukhet – inför uppgiften, inför kunden, att lyssna på medarbetare och kunder, att respektera diskretion. Att vara medveten om att utan våra kunder så är vi inget.

Våra policys

 

Vår miljöpolicy är att

 • Minimera användandet av kemtekniska produkter
 • Dosera rätt
 • Förhindra onödig överförbrukning
 • Utbilda och informera våra medarbetare gällande dosering
  och användning av kemtekniska produkter
 • Utveckla rutiner och skapa system för att uppnå en optimal verkan och samtidigt värna om miljön


Vår kvalitetspolicy är att

 • Upprätthålla en god teknisk kvalité
 • Kvalitetssäkra gentemot kund genom regelbundna kvalitetskontroller
 • Ge våra kunder förslag till förbättringar
 • Redogöra till kund vilka åtgärder vi vidtar för att ständigt utveckla och förbättra vår kvalitet

Vår personalpolicy 

 • Vi vet att alla medarbetare är de viktigaste resurserna och vår största källa till förnyelse och utveckling på marknaden.
 • Vi entusiasmerar, motiverar, utvecklar och stödjer våra medarbetares individuella resurser för att tillsammans uppnå lönsamhet och förverkliga affärsidén samt att skapa en positiv arbetsmiljö.
 • Vi vet att en medveten medarbetarpolitik länkad till Rexagon’s verksamhet skapar affärsutveckling, ger varaktiga vinster och förstärker konkurrensfördelarna.

Landsvägen 1971
231 96 Trelleborg

040-685 00 33

COPYRIGHT © XL RELATIONS AB.  ALL RIGHTS RESERVED