Våra tjänster

Våra tjänster

Detta gör vi

 Städning

 • kontorsstäd
 • flyttstäd
 • byggstäd
 • trappstäd
 • storstäd
 • städning i offentlig miljö
 • privatstäd (RUT)

Klotter

 • klottersanering
 • klotterförebyggande

 Golv

 • golvvård

Fasad

 • fasadtvätt
 • taktvätt

Mattor

 • entrémattor - logomattor
 • mattvätt

Hygien

 • förbrukningsartiklar
 • hygienlösningar för intimhygien
 • hygienlösningar för toaletthygien
 • hygienlösningar för handtvätt
 • hygienlösning mot dålig lukt


Utemiljö

 • beskärning
 • gräsklippning
 • skötsel av grönområde


Fönster

 • fönsterputs
 • höghöjdsfönsterputs

Fasadtvätt

Golvvård

Fönsterputs


Taktvätt


Facility Management

Utemiljö

Vi gör inte som många andra, vi gör det rätt.