Städ & Fastighetsservice

Kontorsstädning i Malmö & Lund

Med mål att alltid leverera våra kunder precis den hjälp och kvalitet på kontorsstädning de förväntar sig anpassar vi alla våra insatser efter behov och håller oss lyhörda specifika önskemål. Vi har kapacitet och kompetens att utföra det allra mesta på egen hand. För mer komplexa uppdrag som kräver specialistkompetens har vi pålitliga och kunniga samarbetspartners som hjälper oss med att uppnå optimala resultat.

 

Illustration av antällda som städar

Professionell kontorsstädning för optimala arbetsmiljöer

 

När ni anlitar oss på Rexagon att utföra er kontorsstädning kan ni känna er trygga med att resultatet motsvarar förväntningarna och uppnår högsta kvalitet vid varje städtillfälle. Våra städare utgår från ett noga framtaget städupplägg för kontorsstädningen där alla moment bockas av efter att de utförts så att ingenting någonsin glöms bort eller faller mellan stolarna. Har ni sedan ytterligare krav eller specifika önskemål att ta hänsyn till ber vi er meddela dessa vid beställning så att vi kan lägga till dem i det ordinarie städschemat.


Praktiskt och smidig kontorsstädning

 

Att låta oss rå om er kontorsstädning är både praktiskt, underlättande och smidigt. Vi ser till ert behov och era lokalers förutsättningar liksom anpassar oss efter era tider för att göra så liten inverkan som möjligt i ert pågående arbete. I en kontorsstädning ingår även att vi effektivt och diskret rengör samtliga ytor och ser till så att ni och era anställda får den optimala arbetsmiljö ni förtjänar.

 


 

Kontorsstädning - En viktigt investering för er och era medarbetare

 

Människor påverkas i allra högsta grad av miljön de vistas i, men trots det är det många som prioriterar bort den regelbundna kontorsstädningen. Ett beslut som oavkortat medför en mängd negativa följder som påverkar både personal och företag i sin helhet. Trivseln sänks, arbetsresultaten blir sämre och förtroendet från kunder och samarbetspartners kommer också den försämras.

 

Känner ni att er kontorsmiljö skulle kunna förbättras på något vis så hjälper vi er gärna så att också ni får uppleva fördelarna av en professionellt utförd kontorsstädning.


Varför anlita hjälp med kontorsstädning?

 

  • Belåtenheten bland medarbetarna kommer stiga avsevärt vilket i sin tur bidrar till ökad kreativitet, effektivare arbetsflöde och bättre arbetsresultat.

  • Ett kontor är i regel smutsigare än man kan tro. Här sprids smittor och bakterier snabbt mellan kollegor men med regelbunden kontorsstädning stoppas spridningen och antalet sjukanmälningar minskar.

  • Era kunder och besökare kommer oavbrutet få ett positivt intryck när de besöker er vilket i sin tur skapar förtroende och ett starkare varumärke.

  • Även slitaget minimeras så att lokalerna förblir fräscha längre utan behov av renovering eller större underhåll.

 

Framförallt så blir det roligare att komma till jobbet.